Nazovite nas: +385 1 6542 855
Nova prava za dijabetičare ispod 18 godina

Nova prava za dijabetičare ispod 18 godina

Zagrebačko dijabetičko društvo je kao članica Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga uz podršku drugih udruga, struke i medija uspješno ostvarilo inicijativu da se osobama do 18 godina poveća godišnja količina trakica sa maksimalnih 2.000 na maksimalnih 2.500 trakica.

Upravno vijeće HZZO- a je 23.10.2015. u rekordno kratkom roku, potvrdilo odluku nadležnog povjerenstva o povećanju. Odluka stupa na snagu 8 dana po objavi u Narodnim novinama.

1) Potrebno je izvaditi uputnicu za pedijatra- specijalistu- endokrinologa i redovan pregled. Da bi ostvarili pravo na dodatne trakice, u povijesti bolesti specijalista treba navesti da trebate 2.500 trakica godišnje zbog „loše regulacije“ .

2) Nakon što spremite odgovarajuću povijest bolesti od specijaliste, potrebno je posjetiti svojeg izabranog liječnika Opće Medicine (LOM) radi nove doznake, ali tek nakon što istekne rok od 8 dana od objave u Narodnim novinama koji je počeo teći 13.11.2015. Vaš izabrani liječnik na doznaku slobodno tada može napisati 625 trakica! (4 x 625 trakica = 2.500 godišnje).

Budući da je tekst formalno objavljen 13.11.2015., siguni ste ako liječniku opće medicine zakucate na vrata u najranije u ponedjeljak 23.11.2015.