Nazovite nas: +385 1 6542 855
Ortopedska pomagala u rehabilitaciji djece

Ortopedska pomagala u rehabilitaciji djece

Opći ciljevi rehabilitacije su usmjereni ka postizanju korekcije abnormalnih obrazaca, položaja i pokreta te inhibicije istih, kao i na prevenciju razvoja deformacija a sve kako bi se postigla najbolja moguća funkcija. Ovisno o potrebi i indikaciji često se kao potpomognuta sredstva u rehabilitaciji djece koriste i različita ortopedska pomagala- invalidska kolica, individualno izrađene ortoze za gornje ili donje ekstremitete, stajalice, hodalice, ortoze za kralježnicu, itd. Primjena ortopedskih pomagala i njihovi učinci mogu omogućiti djeci da lakše premoste ograničenja funkcije pojedinih segmenata tijela i time postignu bolju kontrolu tijela i posture a time i funkciju.

U cjelokupnoj re-habilitaciji potreban je interdisciplinarni pristup svih članova tima – specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije kao voditelj tima, specijalist ortoped, fizioterapeuta, radni terapeuta i ortopedski tehničar te ostali. Upravo takav kompleksan i cjelovit pristup može unaprijediti djetetov razvoj kroz sve njegove segmente. Uloga tima je i koordinacija s članovima obitelji u cilju poticanja optimalnog korištenja i uporabe ortopedskih pomagala a u svrhu postizanja propisanog plana liječenja i rehabilitacije.