Nazovite nas: +385 1 6542 855
Svrha primjene ortopedskih pomagala

Svrha primjene ortopedskih pomagala

Cilj primjene ortopedskih pomagala je prevencija razvoja deformiteta, kontraktura ali i postizanje dinamičke potpore u funkciji kao i poboljšanje mobilnosti te kvalitete života u cijelosti. Također, primjenom se postiže poticanje i usvajanje novih vještina kroz aktivnost. Ostali ciljevi uključuju povećanje opsega pokreta, poboljšanje razine stabilnosti a time i funkcioniranja, održavanje dužine mišića i prevenciju sekundarnih učinaka uzrokovanih ograničenjem funkcije.

Na početku postupka opskrbe potrebno je napraviti detaljnu kliničku analizu u cilju identifikacije osnovnih biomehaničkih i posturalnih problema. Neophodno je postaviti ciljeve u skladu s mogućnostima pacijenta, a tek potom odlučiti da li je i koje pomagalo djetetu najpogodnije. Primjena ortopedskih pomagala u rehabilitaciji donosi značajnu potporu u tretmanu i postizanju postavljenih ciljeva.

U cijelom postupku opskrbe važan je timski interdisciplinarni pristup a u središtu kojeg uvijek mora biti pacijent tj. dijete. S obzirom da se radi o djeci vrlo važan član tima su i roditelji koje zajedno s pacijentom treba educirati o načinu primjene i funkcije pomagala. Njihova potpora i suradnja je neizostavna u postizanju konačnog cilja.