Nazovite nas: +385 1 6542 855
Vrste invalidskih kolica

Vrste invalidskih kolica

Ovisno o vrsti i težini motoričkog, neurološkog i funkcionalnog deficita indicirani su različiti tipovi invalidskih kolica. Potrebno je izvršiti funkcionalnu procjenu, obratiti pozornost na kontrolu i držanje glave i trupa, asimetriju trupa i zdjelice kao i mogućnost djeteta da aktivno održi odgovarajući položaj u invalidskim kolicima. Sve to naravno ovisi o težini neurološkog ili oštećenja lokomotornog sustava.

Kada pacijent može samostalno pokretati invalidska kolica propisuju se aktivna ili standardna kolica. Ukoliko radi neurološkog oštećenja i motoričkog deficita pacijent ne može samostalno pokretati kolica te ima i nedovoljnu kontrolu trupa, zdjelice i glave, ili pridružene deformacije trupa, potrebna je opskrba djeteta s invalidskim kolicima s posebnom prilagodbom. Za takvu vrstu opskrbe idealna su invalidska kolica tipa Bug. Bug predstavlja tehnološki napredan sjedni i pozicionirajući sistem za djecu koja zahtijevaju posebne potrebe pozicioniranja. Omogućava udobnost, sigurnost, a prije svega odgovarajuću potporu za djecu sa srednjim do teškim invaliditetom i poteškoćama. S obzirom na njegovu mobilnu bazu može se koristiti i kao hranilica te aktivni stolac.

Takva individualno prilagođena invalidska kolica omogućavaju kvalitetno i pravilno pozicioniranje uz bolju kontrolu nad abnormalnim obrascima držanja. Osim toga djetetu se pozicioniranjem u takvom sjedištu i kolicima omogućava i adekvatna potpora pojedinih segmenata tijela.