Nazovite nas: +385 1 6542 855
Život s KOPB- om

Život s KOPB- om

Kronična opstruktivna bolest pluća (KOPB) je bolest dišnog sustava povezana s poremećajima koji pacijentu postepeno oduzimaju dah, kao što su kronični bronhitis ili emfizem. Terapija teškog oblika KOPB- a najčešće se radi s koncentratorom kisika za kućnu upotrebu, kao što je Airsep Visionaire 5, gdje su nerijetko terapije 24 sata na dan, što pacijenta najčešće veže konstantno uz njegov dom.

Koncentratori kisika za kućnu upotrebu daju pacijentima mogućnost slobode boravka u kućnim uvjetima, tj. bez pomagala pacijenti s teškim oblikom KOPB- a bi trebali boraviti u bolnici. Boravak s bližnjima djeluje izrazito pozitivno na pacijente, dok dugoročnost terapije 24 sata na dan stvara novi niz izazova. Nemogućnost kretanja djeluje u prvom redu na emocionalno stanje korisnika pomagala, dok je prema raznim studijama dokazana važnost kretanja za smanjenje progresivnosti teškog oblika KOPB- a. Stacionarni pacijenti najčešće imaju plitko disanje zbog kojeg je gotovo nemoguće iz donjeg režnja pluća izbaciti sav CO2, što dugoročno može biti izrazito negativno za plućnu funkciju.

Plućna rehabilitacija omogućuje pacijentu poboljšanje kvalitete života u prvom redu kroz vježbe i učenje ispravnog disanja kojim se stimulira kvalitetna izmjena plinova u organizmu, čime se pak postiže smanjenje simptoma. Vježbe i učenje ispravnog disanja tijekom plućne rehabilitacije bi se trebali izvoditi i u kućnim uvjetima gotovo svaki dan. U slučaju nemogućnosti plućne rehabilitacije važan aspekt su kretanje i kratke svakodnevne šetnje u trajanju od 15 do 30 minuta.

Kretanje i šetnja tjeraju pacijenta na dublje disanje, čime se dobiva poboljšana izmjena plinova što također dovodi do smanjenja simptoma. Lagani baterijski prijenosni koncentratori kisika Freestyle 3 daje pacijentima mogućnost šetnje i kretanja, a izrazito velike prednosti poput mogućnosti samostalnog odlaska u trgovinu, posjete rodbini ili odlasku liječniku daju emocionalno rasterećenje koje može biti izrazito pozitivno na općenitu anamnezu. Sukladno važnosti plućne rehabilitacije i ispravnog načina disanja za sve KOPB indikacije, postoje i razna pomagala koja služe za terapiju i vježbe plućne funkcije. Neka od njih su pomagala za Intermittent Positive Pressure Breathing (IPPB) terapiju AeroLife 2/3, te pomagalo za mjerenje i vježbanje plućne funkcije Respifit S.

Važne preporuke za sve oblike KOPB- a su da se u prvom redu prestane s pušenjem koje je nerijetko uzročnik KOPB- a, u drugom redu važna je tjelesna aktivnost koja se može odrađivati ili kroz segment plućne rehabilitacije ili kroz kratke šetnje, dok njihova kombinacija daje najbolje rezultate u smanjivanju simptoma i progresivnosti KOPB- a te sveukupnom poboljšanju kvalitete života.