Objava dobitnika: Pravila nagradnog natječaja povodom Svjetskog dana spavanja - BAUERFEIND

Objava dobitnika: Pravila nagradnog natječaja povodom Svjetskog dana spavanja

Objava dobitnika: Pravila nagradnog natječaja povodom Svjetskog dana spavanja

DOBITNICI NAGRADA:

1. Glavna nagrada: Voucher u vrijednosti od 100 eura za kupnju CPAP uređaja ili dijelova za CPAP uređaj

Ivana Sverić 

 

2. Tri utješne nagrade: Nasal Pillow maska 

Blagoje Stojković 

Zrinka Vujčić 

Zrinka Gerić Petras

 

3. Utješne nagrade za sve sudionike natječaja: Voucher 10% popusta na kupnju CPAP uređaja ili dijelova za CPAP uređaj

 

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

NAGRADNI NATJEČAJ POVODOM SVJETSKOG DANA SPAVANJA

Članak 1.

Bauerfeind d.o.o, Goleška 20, Zagreb, OIB: 05769955462 (u daljnjem tekstu "Priređivač") organizira Nagradni natječaj.

Naziv natječaja je: Nagradni natječaj povodom Svjetskog dana spavanja

 (u daljnjem tekstu "Nagradni natječaj").

 

Članak 2.

Svrha Nagradnog natječaja je promocija proizvoda i usluga Priređivača.

 

Članak 3.

Nagradni natječaj započet će dana 1.3.2024. godine i trajat će do dana 17.3.2024. godine do 23:59 sati. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj web stranici www.bauerfeind.hr.

 

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe. U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.

 

Članak 5.

Priređivač će Nagradni natječaj objaviti na Facebook stranici Bauerfeind Hrvatska. Sudionici Nagradnog natječaja su u ovom slučaju sve fizičke osobe koje ispune prijavni obrazac za sudjelovanje u natječaju. Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju potrebno je odgovoriti na pitanja prijavnog obrasca te poslati prijavu.

Kriterij koji će se uzimati u obzir prilikom odabira dobitnika nagrade je najkreativniji odgovor na esejsko pitanje pod rednim brojem 2. Bauerfeind žiri će odrediti najkreativniji odgovor.

Jedan sudionik koji pošalje najkreativniji odgovor po mišljenju žirija, osvojit će jednu glavnu nagradu, ostali sudionici osvajaju po jednu utješnu nagradu.

Obavijest o svim dobitnicima Nagradnog natječaja bit će objavljena po završetku Nagradnog natječaja na web stranici Priređivača, najkasnije do 30.3.2024. do 23:59. Dobitnici će biti obaviješteni i telefonskim putem.

Nagradni natječaj sadržava sljedeće nagrade:

 1. Glavna nagrada: Voucher u vrijednosti od 100 eura za kupnju CPAP uređaja ili dijelova za CPAP uređaj
 2. Tri utješne nagrade: Nasal Pillow maska koje će se dodijeliti za troje dobitnika
 3. Utješne nagrade za sve sudionike natječaja: Voucher 10% popusta na kupnju CPAP uređaja ili dijelova za CPAP uređaj

Prijavom na Nagradni natječaj sudionik jamči da se radi o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe.

Na taj način će dobitnik potvrditi Priređivaču da se pridržavao svih potrebnih koraka za sudjelovanje u Nagradnom natječaju.   

 

Članak 6.

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja Nagradnog natječaja Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja, tj. za potrebe uručivanja nagrade te će nakon toga, a u periodu od godinu dana, podaci biti trajno obrisani. Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici pristaju da u slučaju dobitka nagrade sudjeluju u promotivnim aktivnostima Priređivača u vezi s Nagradnim natječajem. Prijavom na Nagradni natječaj sudionici pristaju da se njihov odgovor objavljuje na službenoj web stranici Priređivača.

 

Članak 7.

Dobitnici nagrade bit će obaviješteni o osvajanju istih telefonskim putem te se obvezuju dostaviti svoje osobne podatke Priređivaču u roku od 5 dana od dana objave dobitnika (ime, prezime, email adresu, adresu za dostavu poklona i broj mobilnog telefona). Sudionici koji su osvojili nagradu, tu istu nagradu mogu iskoristiti isključivo u Bauerfeind trgovinama unutar Republike Hrvatske.

 

Članak 8.

Po završetku Nagradnog natječaja Priređivač –Bauerfeind stručni žiri od tri člana s predstavnicom žirija Anom Zokić, izabrat će najkreativnije odgovore. Odluka Priređivača je konačna. Priređivač će objaviti dobitnika putem službene web stranice www.bauerfeind.hr, najkasnije dana 30.3.2024. do 23:59.

 

Članak 9.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju dobitnici su suglasni da se njihovi podaci objave na službenoj web stranici Priređivača www.bauerfeind.hr . Ti podaci mogu uključivati ime i prezime, kreativni odgovor kojim su sudjelovali u Nagradnom natječaju.

 

Članak 10.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za proizvode ili usluge niti se mogu prepustiti drugim osobama.

Sudionici koji su osvojili nagradu, tu istu nagradu mogu iskoristiti isključivo u Bauerfeind maloprodajama u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 11.

Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitnicima nagrada. Priređivač zadržava pravo diskvalificirati i blokirati daljnje sudionike korisnika za koje posumnja i/ili utvrdi da su odgovorili neprimjerenim sadržajem. Priređivač zadržava pravo diskvalificirati sudionike za koje posumnja i/ili utvrdi da nisu ispunili uvjet/e za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima.

 

Članak 12.

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

 

Članak 13.

Sudionik u ovom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, o čemu će sudionike pravovremeno obavijestiti na primjeren način.

 

Članak 14.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

 

Zagreb, 1.3.2024. godine

 • Individualni pristup
 • Individualni pristup

  korisnici u središtu naših aktivnosti
 • Individualni pristup
 • Stručno osoblje

  opskrba korisnika uslugama za lakši život
 • Individualni pristup
 • Loyalty klub

  dodatni popusti na webshop proizvode
Vrh